Oфіційні правила
акції
(зі змінами від 09.04.2014 р)

1.Загальні положення

1.1.Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції «Місяці потужності з Mustang» (далі у тексті — Акція).

1.2.Акція — це захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед споживачів та стимулювання збуту продукції, формування інтересу та споживчого попиту на продукцію, формування обізнаності споживачів про продукцію під ТМ «WOG», збільшення обсягів продажу такої продукції та передбачає вручення відповідних подарунків Учасникам Акції, які відповідно до умови даних Правил отримають право на вручення таких подарунків. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України і має на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).

1.3.Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

1.4.Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

1.5.Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: www.mustang.wog.ua.

1.6.Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

2.Організатор Акції.

2.1.Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації нафтопродуктів через мережу АЗС WOG, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ», 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 (далі у тексті — Організатор).

3.Виконавець Акції.

3.1.Виконавцем Акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Еймбюланс Інтеректів», юридична адреса: м. Київ, вул. Сирецького, 28/2, код ЄДРПОУ 38905148.

4.Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.

4.1.Період проведення Акції: з 00:01 години 03.04.2014 р. по 23:59 годин 03.06.2014 р. включно. (далі у тексті — Період акції), це період протягом якого можна стати Учасником Акції.

4.2.Акція проводиться на АЗК «WOG» по всій території України (далі у тексті — місце проведення Акції). Детальний перелік АЗС «WOG» (адреси), на яких можна взяти участь в Акції, викладено в Додатку № 1 до даних Правил, який є їх невід’ємною частиною.

4.3.В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років, що постійно проживають на території України, та які виконали умови Акції (далі у тексті — Учасники).

4.4.Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організатора, Виконавця та Партнера Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, рідні брати/сестри, батьки).

4.5.Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Організатор Акції має право відмовити будь-якій особі в участі у Акції без пояснення причин. Жодні скарги/спори з приводу відмови особі у допуску її до участі у Акції Організатором Акції не приймаються та не розглядаються.

5.Подарунковий фонд Акції.

5.1.Виконуючи умови Акції, Учасники отримують можливість отримати подарунки Акції (далі — Подарунки):

5.1.1.Головним Подарунком Акції є — автомобіль Ford «Mustang» (далі у тексті — Головний подарунок). Кількість Головних подарунків акції становить 1 (одна) одиниця.

5.1.2.Цінними Подарунками Акції є:

— наручний годинник, виробництва Швейцарії. Кількість годинників становить 45 (сорок п’ять) одиниць;
— футболка-поло. Кількість футболок становить 3 100 (три тисячі сто) одиниць.

5.2.Під Головним та Цінними Подарунками Акції слід розуміти право їх придбання за ціною 0,01 грн.

5.3.Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінити Подарунковий фонд Акції або включити додаткові заохочення (подарунки), не передбачені цими Правилами.

5.4.Зовнішній вигляд Подарунків (розміри, колір, тощо), зазначений в рекламних матеріалах, може відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Подарунків, що будуть вручені Учасникам.

5.5.Заміна Головного та Цінних подарунків грошовим еквівалентом та/або заміна вказаних подарунків на будь-які інші види матеріальної компенсації — не допускається. Подарунки Акції обміну чи поверненню не підлягають.

5.6.Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками лише у відповідності та на умовах цих Правил.

6.Механіка та умови участі в Акції.

6.1.Учасником Акції є кожна особа, яка відповідає вимогам зазначеним в цих Правилах та належним чином виконала умови цих Правил.

6.2.Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції виконати наступні умови:
Придбати у місцях проведення Акції, (перелік яких визначений в Додатку № 1 до даних Правил) пальне (марки «92Mustang», «95Mustang», «100Mustang», «ДП Mustang», «ДП Mustang+», «LPG Mustang») у кількості не менше, ніж 10 (десять) літрів за 1 (одну) покупку та зберегти касовий чек, що підтверджує покупку протягом періоду проведення Акції (п. 4.1. цих правил). В Акції беруть участь лише покупці, які розраховуються готівкою або банківською карткою.

6.3.Кожен касовий чек, що відповідає умовам Акції (далі у тексті — Акційний чек) складається з двох частин — фіскального чеку, у якому міститься інформація про покупку, та службового чеку, який містить унікальний дев’ятизначний код для участі в розіграші Головного та Цінних подарунків. Даний код розміщується у чеку поруч з надписом «Акційний код».

6.4.Дотримуючись Правил Акції, протягом періоду Акції учасники мають можливість взяти участь у розіграші Головного подарунку — автомобілю марки «Mustang», а також отримати Цінні подарунки — наручні годинники та футболки-поло.

6.5.Для участі у розіграші Головного та Цінних подарунків необхідно виконати наступну послідовність дій:

6.5.1.Зберегти чек за покупку пального, який надає можливість взяти участь в Акції та отримати Подарунки Акції на умовах, зазначених цими Правилами.

6.5.2.Протягом Періоду Акції зареєструвати Акційний код. Це можливо зробити одним з двох способів:
а) безкоштовно відправити SMS на короткий номер 8525 з унікальним дев’ятизначним Акційним кодом, який відображено в чеку поруч з надписом «Акційний код»;
б) або зареєструвати Акційний код на сайті www.mustang.wog.ua у відповідній формі реєстраціі коду разом з контактним номером телефону.

6.5.3.Після відправки SMS, на номер телефону Учасника, з якого було відправлено SMS, прийде повідомлення від Організатора з інформацією про те, що його запит на участь в розіграшах Головного та Цінних подарунків із вказаним кодом прийнято.

6.5.4.Після реєстрації коду на сайті, Учаснику прийде повідомлення на сайті від Організатора з інформацією про те, що його запит на участь в розіграшах Головного та Цінних подарунків із вказаним кодом прийнято.

6.6. З одного номеру телефону, тобто і за допомогою SMS і за допомогою сайту, можна зареєструвати не більше трьох Акційних кодів на добу.

6.7. Після третього невірно введеного Акційного коду активність Учасника Акції блокується строком на одну добу.

6.8.Процедура розіграшу Цінних подарунків Акції є наступною:

6.8.1.У період з 04.04.2014 р. по 04.06.2014 р. щодня серед усіх унікальних Акційних кодів, які надіслані з 00:01 до 23:59 попереднього дня перед розіграшем, шляхом випадкового комп’ютерного жеребкування розігрується по 50 (п’ятдесят) футболок-поло. Всього у вказаний період відбудеться 62 розіграші, під час яких будуть розіграні 3100 футболок-поло (62×50 = 3 100). Результати кожного Розіграшу фіксуються Протоколом Комісії Виконавця у складі 3 (трьох) осіб та фіксуються у протоколі розіграшу.

6.8.2.У період з 09.04.2014 р. по 04.06.2014 р. щотижня, а саме у середу, серед усіх унікальних Акційних кодів, надісланих Учасниками за тиждень, що передує розіграшу, шляхом випадкового комп’ютерного жеребкування розігрується по 5 (п’ять) наручних годинників. Всього у вказаний період відбудеться 9 розіграшів, під час яких буде розіграно 45 наручних годинників (5×9 = 45). Результати кожного Розіграшу фіксуються Протоколом Комісії Виконавця у складі 3 (трьох) осіб та фіксуються у протоколі розіграшу.

6.8.3.Розіграші проводяться за допомогою платформи www.random.org, що забезпечує прозорість та непередбачуваність результатів розіграшів, а також неможливість зумисного виправлення результатів Організатором.

6.8.4.Усі акційні коди, надіслані Учасниками в SMS повідомленнях або зареєстровані на сайті, згідно умов, зазначених в п. 6.5., прийматимуть участь у розіграші Головного подарунку.

6.8.5. Інформація про переможців щоденних (п. 6.8.1. Правил) розіграшів Цінних подарунків розміщується на сторінці «Переможці» на сайті Організатора за адресою: www.mustang.wog.ua до 15:00 години за київським часом (окрім вихідних днів) після кожного розіграшу, якщо день для оголошення результату відповідного розіграшу випадає на вихідний день, то оголошення результатів здійснюється в перший робочий день, що слідує за таким вихідним.

6.8.6.Інформація про переможців щоденних (п. 6.8.1. Правил) розіграшів Цінних подарунків розміщується на сторінці «Переможці» на сайті Організатора за адресою: www.mustang.wog.ua до 15:00 години за київським часом (окрім вихідних днів) після кожного розіграшу, якщо день для оголошення результату відповідного розіграшу випадає на вихідний день, то оголошення результатів здійснюється в перший робочий день, що слідує за таким вихідним.

6.8.7. Інформація про переможців щотижневих (п. 6.8.2. Правил) розіграшів Цінних подарунків розміщується щосереди на сторінці «Переможці» на сайті Організатора за адресою: www.mustang.wog.ua до 15:00 години за київським часом.

6.9.Для отримання Учасниками Цінного подарунку, які здобули таке право у відповідності до умов даних Правил, необхідно:

6.9.1.Протягом п’яти робочих днів з дня оголошення результатів розіграшу Цінних подарунків, за результатами якого Учасника було визначено переможцем, відповісти на дзвінок представника Організатора, який здійснюється за номером телефону, з якого було надіслано SMS з унікальним Акційним кодом Учасника або який був вказаний на сайті, та узгодити з ним строки, місце та умови передачі Цінного подарунку, надавши інформацію, необхідну для складання акту Цінного подарунку Учаснику.

6.9.2.Учасники, які набули право на отримання Цінного подарунку, обов’язково повинні надати (пред’явити) Організатору у термін, передбачений п. 6.9.1. цих Правил.: 1) пред’явити оригінал чеку з Акційним кодом, що надав Учаснику право отримати Цінний подарунок, згідно п. 6.9. цих Правил; 2) Паспорт громадянина України (1, 2, 3 сторінки, а також сторінка з діючою відміткою про реєстрацію місця проживання (прописка) (оригінал — пред’явити, копію надати), 3) довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб-платників податків (за винятком випадків коли особа відмовилася від отримання зазначеного номеру через релігійні переконання про що є відповідна відмітка у паспорті) (оригінал — пред’явити, копію надати); 4) контактний номер мобільного телефону.

6.10.Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику у видачі Цінного подарунку у випадку настання будь-якої з наступних обставин:
— відсутність з будь-яких причин зв’язку з переможцем Цінного подарунку у термін та спосіб, передбачені п. 6.9.2. цих Правил;
— невиконання або неповне виконання Учасником з будь-яких причин умов, зазначених в п. 6.9. цих Правил;
— відсутність з будь-яких причин оригіналу акційного чеку, що підтверджує право Учасника на перемогу у розіграші Цінного подарунку, або пошкодження чеку до стану, що унеможливлює його перевірку.
— Невідповідність або незбіжність послідовності цифр Акційного коду в Акційному чеку та коду, що було надіслано Учасником Організатору в SMS повідомленні;
— Підробка акційного чеку.

6.11.Процедура розіграшу Головного подарунку Акції є наступною:

6.11.1.Розіграш транслюється в телевізійному ефірі одного з національних телеканалів України. Назву каналу, дату та час розіграшу Організатор оприлюднює не пізніше 03.06.2014 р. в ЗМІ та на сайті Організатора: www.mustang.wog.ua. Трансляція розіграшу Головного подарунку проводиться не пізніше 15.06.2014 р.

6.11.2.У день розіграшу в ефірі телеканалу ведучі у присутності відомих людей за допомогою спеціального сервісу «Random.org», шляхом випадкового вибору, визначають один Акційний код, серед усіх зареєстрованих Акційних кодів за допомогою SMS або на сайті (далі в тексті Виграшний код) та оприлюднюють його телеглядачам.

6.11.3.Інформація про переможця розіграшу Головного подарунку розміщується на сторінці «Переможці» на сайті Організатора за адресою: www.mustang.wog.ua не пізніше, ніж протягом двох робочих днів після дня розіграшу, з посиланням на результати розіграшів на сайті www.random.org.

6.12.Для реалізації права на отримання Головного подарунку Учасник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня проведення розіграшу Головного подарунку, відповісти на дзвінок представника Організатора, який здійснюється за номером телефону, з якого було надіслано SMS з унікальним Акційним кодом Учасника або який залишили під час реєстрації коду на сайті, та узгодити з ним строки та спосіб передачі Головного подарунку, надавши інформацію, необхідну для складання акту-передачі, а також іншої необхідної документації для передачі Головного подарунку Учаснику.

6.13.Учасник, який набув право на отримання Головного подарунку Акції, обов’язково повинні надати (пред’явити) Організатору у термін до 01.07.2014 р.:
1) Пред’явити оригінал чеку з Акційним кодом, що надав Учаснику право отримати Головний подарунок;
2) паспорт громадянина України (1, 2, 3 сторінки, а також сторінка з діючою відміткою про реєстрацію місця проживання (прописка) (оригінал — пред’явити, копію надати);
3) довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб-платників податків (за винятком випадків коли особа відмовилася від отримання зазначеного номеру через релігійні переконання про що є відповідна відмітка у паспорті) (оригінал — пред’явити, копію надати); 4) контактний номер мобільного телефону.

6.13.1.Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику у видачі Головного подарунку у випадку настання будь-якої з наступних обставин:
— відсутність з будь-яких причин зв’язку з переможцем Головного подарунку у термін та спосіб, передбачені п. 6.12. цих Правил;
— невиконання або неповне виконання Учасником з будь-яких причин умов, зазначених в п. 6.13. цих Правил;
— відсутність з будь-яких причин Акційного чеку, що підтверджує право Учасника на перемогу у розіграші Цінного подарунку, або пошкодження чеку до стану, що унеможливлює його перевірку.
— Невідповідність або незбіжність послідовності цифр Акційного коду в Акційному чеку та коду, що було надіслано Учасником Організатору в SMS повідомленні або зареєстровано на сайті;
— Підробка акційного чеку.

6.14.Усі Подарунки Акції повинні бути передані учасникам-переможцям до 01.08.2014 р.

6.15.Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за неможливість Учасників отримати або скористатися Подарунками Акції з будь-яких причин, що від них не залежать, в т. ч. у зв’язку з відсутністю необхідних документів, можливості для використання Подарунків Акції тощо.

6.16.Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за якість Подарунків Акції. Всі претензії пред’являються Учасниками відповідним виробникам, постачальникам послуг.

6.17.Якщо Переможець не отримав Подарунок на умовах та у строки, визначених цими Правилами, або не виконав умов Акції відповідно цих Правил, вважається, що учасник відмовився від Подарунку. В такому випадку Подарунок використовується на розсуд Організатора.

6.18.Організатор має право відмовити у видачі Подарунка, якщо Учасник не дотримується умов участі в Акції, встановлених цими Правилами. Будь-які спори з цього приводу — не допускаються.

6.19.Право власності на Подарунки переходить до Учасника з моменту їх передачі Організатором, відповідно до цих Правил.

6.20.Всі витрати, пов’язані з отриманням подарунків, у тому числі проїзд, одержувачі Подарунків та їх представники оплачують самостійно.

6.21.Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають.

6.22.Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості Подарунків грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку їх неотримання з будь-яких можливих причин.

6.23.Організатор не несе відповідальності за використання Учасниками Подарунку, після його одержання.

7.Інформація/персональні дані/особисті немайнові права

7.1.Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:

7.2.Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Організатор Акції.

7.3.Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень тощо, на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організзатора про таке рішення.

7.4.Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь який спосіб, що не суперечить законодавству України.

7.5.Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України;

7.6.Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

8. Обмеження

8.1.Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

8.2.Організатор не несе відповідальність щодо подальшого використання наданих Подарунків Акції після їх одержання або за нездатність Учасників скористатись Подарунками Акції не з вини Організатора.

8.3.Організатор залишають за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.

8.4.Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

9.Інші умови

9.1.Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

9.2.Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Подарунків. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

9.3.Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

9.4.У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.5.Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Акційних винагород. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

9.6.Процедура визначення отримувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

9.7.Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.

9.8.Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: www.mustang.wog.ua, за телефоном: 0-800-300-525 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні), або відправивши безкоштовно SMS-запит на номер 8525 для очікування дзвінка від оператора інформаційної лінії.

Додаток 1 до Офіційних правил акції

«Місяці потужності з Mustang»

Перелік АЗК «WOG», які беруть участь в Акції

Область / назва АЗК

Адреса

АР Крим

АЗС "Бахчисарай"

А Р К, Бахчисарайський р., с. Ароматне, автодорога Сімферополь - Бахчисарай - Севастополь,30км+900к

АЗС "Білогорськ"

А Р К, Білогірський р. м. Бiлогiрськ, вул. Шевченка, буд. 36

АЗС "Джанкой"

А Р К, Джанкойський р. , с.  Ізумрудне, автошлях  Харків-Севастополь 562 км +100 м ліворуч

АЗС "Красноперекопськ"

Автономна Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул.Таврійська, буд. 2в

АЗС "Медведівка"

А Р К, Джанкойський р.  с. Медведiвка, АЗС, автошлях Харьків-Сімферополь-Севастополь,539 км+650м,

АЗС "Партеніт"

Автономна Республіка Крим м. Алушта, смт. Партеніт, автодорога Сімферополь-Ялта-Севастополь 61 км

АЗС "Саки"

Автономна Республіка Крим, м. Саки, вул. Євпаторійське шосе 79-б

АЗС "Феодосія 2"

Автономна Республіка Крим, м.Феодосія, с/р Берегова, автодорога Сімферополь-Феодосія-Керч, 113 км -

АЗС "Феодосія"

Автономна Республіка Крим,  м. Феодосія, с. Сонячне,  шосе Сімферопольське, буд.11

АЗС "Ялтинська об’їзна"

АР Крим, Сімфереполь, обїздна дорога Ялта - Євпаторія, 22.

АЗС м. Севастополь, Руднєва

АР Крим.,м.Севастополь,вул.Руднєва,44 (вул.Вакуленчука 25-а)

АЗС м.Севастополь, вул. Хрустальова

АР Крим, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 74-г

АЗС м.Сімферополь, Євпаторійське шосе (в’їзд)

АР Крим, Сімф.р. на т. Мирнівської с. р., вздовж а.д. Н-05 Красноперекопск-Сімферополь км 113+200 (п

АЗС м.Ялта, Південнобережне шосе, 24

м.Ялта, Південнобережне шосе, 24

АЗС Сімферополь "Севастопольська"

Автономна Республіка Крим,  м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 55"а"

АЗС смт.Массандра, Південнобережне шосе, в р-ні АЗС ТОВ "Стриж"

м.Ялта, смт.Масандра, Южнобережне шосе 17в

Вінницька область

АЗС "Жмеринка"

с.Коростiвцi Жмеринського району Вінницької області,вул.Шевченка 1а,перехрестя км 346+200 * км 1+050

АЗС "Зарванці"

с. Зарванцi Вінницького району Вінницької області  по вулиці  Молодіжна № 29

АЗС "Комсомольське"

с. Комсомольське, Козятинського району ,  Вінницької  області, вул. Київська, 135

АЗС "Немирівське шосе"

с. Вiнницькi Хутори, Вінницького району, Вінницької області  по вулиці  Немирівське шосе за  № 92-А

АЗС м.Вінниця, вул. Келецька, 47а

м. Вінниця, вул. Келецька, 47а

АЗС м.Вінниця, вул. Київська, 76

м. Вінниця, вул. Київська, 76

АЗС м.Вінниця, вул. Лебединського, 15а

м. Вінниця, вул. Лебединського, 15а

АЗС м.Вінниця, вул. Лебединського, 4а

м. Вінниця, вул. Лебединського, 4а

АЗС м.Вінниця, вул. Порека, 28

м. Вінниця, вул. Василя Порика 28

АЗС м.Немирів, вул.Гайсинське шосе

Вінницька обл.. м.Немирів, вул..Гайсинське шосе 4

АЗС "Бершадь"(Яско) №12

Бершадський р-н, м.Бершадь, вул.Шевченка,57А

АЗС "Бирлівка" (Яско) №13

Бершадський р-н,с.Бирлівка,вул.1-гоТравня,115

АЗС "Калинівка" (Яско) №7

м. Калинівка

АЗС "Курочка" (Яско) №3

автошлях Львів - Кіровоград -Знам"янка (356+220 ліворуч)

АЗС "Літин" (Яско) №6

смт. Літин

АЗС "Мєчнікова" (Яско) №10

м. Вінниця вул.Мєчнікова

АЗС "Муровані-Курилівці" (Яско) №11

Вінницька обл., смт.Муровані-Курилівці

АЗС "Писарівка" (Яско) №4

с. Писарівка, 4км від Вінниці в бік Немирова.

АЗС "Селище"(Яско) №8

Вінницький р-н, с. Селище

АЗС "Стрижавка"(Яско) №1

Вінницький р-н, смт Стрижавка

АЗС "Тарногородського"(Яско) №9

м. Вінниця, вул. Тарногородського

АЗС "Вороновиця" (Вадим) №1

Вінницький р-н.  смт. Ворониця

Волинська область

АЗС "Берестечко"

Волинсбка обл., Горохівський р-н, с. Кутрів,  вул. Лесі Українки, 1а.

АЗС "Брище"

Волинська обл., Луцький р., с. Сирники, вул. Ковельська, буд. 91

АЗС "Вишнів"

Волинська обл., Любомльський р.,с. Вишнiв, вул. Київська, буд.4

АЗС "Камінь Каширський"

Волинська обл., Камiнь-Каширський р., м. Камiнь-Каширський, вул. Ватутіна, буд. 6

АЗС "Колодяжне"

Волинська обл., Ковельський р., с.Колодяжне, вул. Луцька, буд. 2 а

АЗС "Маневичі"

Волинська обл., Маневицький р., смт  Маневичi, вул. Луцька  (вул. Радянська), буд. 11

АЗС "Ратно"

Волинська обл., Ратнівський р., смт Ратне, вул. Центральна (вул. Леніна), буд. 1а

АЗС "Старовойтове1"

Волинська обл., Любомльський р., с. Старовойтове, вул. Прикордонників, буд.34

АЗС "Старовойтове2"

Волинська обл., Любомльський р., с.  Старовойтове, вул.  Прикордонників, буд. 35

АЗС "Струмівка"

Волинська обл., Луцький р., с. Струмiвка,  вул. Рівненська,  буд. 120 а

АЗС "Турійськ"

Волинська обл., Турійський р., смт Турiйськ, вул. Володимирська,  буд. 45

АЗС "Цумань"

Волинська обл., Ківерцівський р., с. Кадище,  вул. Миру, буд.1

АЗС Вол.Волинський "Луцька"

Волинська обл.,  м.  Володимир-Волинський, вул. Луцька ( вул. Газопровід),  буд. 192

АЗС Вол.Волинський "Устилузька"

Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька (вул. Маркса К.) , буд. 140

АЗС Горохів "Луцька"

Волинська обл., Горохівський р., м.Горохiв, вул. Луцька (вул.40-річчя Перемоги), буд.47

АЗС Горохів "Львівська"

Волинська обл., Горохівський р., м. Горохiв,  вул. Львівська (вул. Леніна), буд.42

АЗС Ковель "Брестська"

Волинська обл., м.Ковель, вул. Брестська,  буд. 141

АЗС Ковель "Варшавська"

Волинська обл., м. Ковель, вул.  Варшавська , буд. 3 б

АЗС Ковель "Луцька"

Волинська обл., м. Ковель, вул.Луцька, буд.  29 а

АЗС Луцьк "Відродження"

Волинська обл., Луцький р., с. Липини, вул. Відродження, буд. 40

АЗС Луцьк "Володимирська"

Волинська обл., Луцький р., с. Великий Омеляник, вул. Володимирська,  буд.1а

АЗС Луцьк "Київський майдан"

Волинська обл., м. Луцьк,  вул.Рівненська (вул. Енгельса),  буд.22

АЗС Луцьк "Конякіна"

Волинська обл., м.Луцьк, вул. Конякіна,  буд.22а

АЗС Луцьк "Соборності"

Волинська обл., м.  Луцьк, пр.Соборності , буд. 45

АЗС Любешів "Незалежності"

Волинська обл., Любешівський р., смт Любешiв, вул. Незалежності, (вул. Леніна), буд. 2

АЗС Любешів "Нікос"

Волинська обл., Любешівський р., смт. Любешiв, вул.Червоноармійська (вул. Червоної Армії), буд. 76

Дніпропетровська область

АЗС "Криворіжське шосе"

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с. Дороге, вул. Миколаївська буд.  191а

АЗС "Кротова"

м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 22д.

АЗС "Павлоград 2" (Приволчанська с/р)

Днепрпетровская обл., Павлоградський район, територія привовчанської сільськой ради, вздовж автодоро

АЗС "Павлоград"

Діпропетровська обл., Павлоградський р-н, Богуславська с\р, вул. Лінійна 2а

АЗС м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, тер.Ювілейної с/р

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, т-рія Ювілейної с/р,АЗК №7е

АЗС м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правди (в’їзд) (Золоті ключі 2)

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. ім. Бабенка І.А., №8

АЗС м.Дніпродзержинськ, перехід Курилівка

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт. Курилівка, вул. Зоряна 16

АЗС м.Дніпропетровськ, Донецьке шосе (виїзд),"Золоті ключі"

Дніпропетровська обл, Дніпропетровський р-н., село Ювілейне, вул. Кримська 7

АЗС м.Дніпропетровськ, СТОІК, Криворізьке шосе

Днепропетровская обл., г.Днепропетровськ, Криворожское шоссе д. 33

АЗС с.Лобойківка тр.Дніпропетровськ-Київ №2 (Петриківська с/р)

Дніпропетровська обл., Петриківський р-н., тер. Єлисаветівської сел.Ради, автошлях 43 км.

АЗС"Дніпродзержинськ"

Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпропетровська , буд. 83

АЗС"Новомосковська"

Дніпропетровська обл., с.Хащеве, вул. Овчаренко, буд 52м

АЗС"П'ятихатки"

Дніпропетровська обл., П'ятихатський р., с Зоря (с. Зоря Комунізму), вул. Молодіжна 55

АЗС"Панікахі"

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р., с Дослiдне,  вул.Наукова,  буд. 79

АЗС"СофіЇвка"

Дніпропетровська обл., Софіївський р., с. Вишневе, вул. Татарця, буд. 21 А

АЗС м.Новомосковськ, вул.Сучкова

Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Сучкова 41

Донецька область

АЗС "Горлівка"

Донецька обл., м. Горлівка, вулиця Пересипкіна (вулиця Пересипкіна маршала) будинок 2

АЗС "Курахово"

Донецька обл., Мар'їнський р., м. Курахове, Промислова зона 63/1

АЗС "Макіївка.Генерала Данилова""

Донецька обл., м. Макіївка, пр.  Данилова генерала, буд 4а

АЗС "Петровського"

м. Донецьк, Петровський р., вул. Петровського, 186В.

АЗС м.Волноваха (траса Донецьк-Маріуполь)

Донецька область, м.Волноваха, провулок Дружби, 20

АЗС м.Горлівка, вул.Інтернаціональна

Донецька обл, м.Горлівка, вул.Інтернаціональна, 97

АЗС м.Донецьк, вул..Павших Комунарів

Донецька обл, м.Донецьк, вул.Павших комунарів, 190

АЗС м.Донецьк, вул.Артема

Донецька область, м.Донецьк, вул. Артема 4б

АЗС м.Донецьк, вул.Лівобережна

м. Донецьк вул. Лівобережна 61а

АЗС м.Донецьк, вул.Петровського 2

Донецька обл, м.Донецьк, вул.Петровського, 250

АЗС м.Донецьк, вул.Світлого шляху

м. Донецьк, вул. Світлого шляху

АЗС м.Донецьк, Ленінський проспект

м.Донецьк, пр. Ленінський, 121

АЗС м.Макіївка, пр.Леніна

Донецька обл, м.Макіївка, Кіровський р-н, вул.Леніна, 140д

АЗС м.Іловайськ

Донецька область, м.Іловайськ, вул.Ломоносова, 191а

АЗС м.Красноармійськ

Донецька обл., Красноармійський р-н, с. Перше Травня, провул. Пригородний, 6

АЗС "Маріуполь"

Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 60

АЗС м.Маріуполь, вул.Карпинського

Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Карпинського, 71

АЗС м.Маріуполь, вул.М.Мазая

м.Маріуполь, вул.М.Мазая

Житомирська область

АЗС "Бердичівський майдан"

Житомирська обл., Житомирський р., с. Зарiчани, Бердичівський майдан , буд. 8

АЗС "Бронники"

Житомирська обл.,  Новоград-Волинський р., с. Броники,  вул. Весела, буд.9

АЗС "Генерала Ватутіна"

Житомирська обл.,м. Житомир, вул. Ватутіна, буд.  63

АЗС "Глибочиця

Житомирська обл., Житомирський р., с/р Глибочицька, автодорога " Київ-Чоп" км 127+990 (праворуч)

АЗС "Зарічани"

Житомирська обл., Житомирський р., с. Зарiчани, вул. Бердичівське шосе, буд.3 а

АЗС "Левків"

Житомирська обл., Житомирський р., с/рада Левкiвська, автодорога " Київ-Чоп" км 127+990 (ліворуч)

АЗС "Оліївка"

Житомирська обл., Житомирський р., с. Олiївка, вул.Щорса, буд. 269

АЗС "Садки"

Житомирська обл., Житомирський р., с. Садки, " Київ-Чоп" км 154+600 ( на автодорозі Київ - Чоп)

АЗС Житомир "Вітрука"

Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вітрука, буд.1

АЗС Житомир "Майдан Визволення"

Житомирська обл., м. Житомир, майдан Визволення, 11.

АЗС Коростень "Жовтнева"

Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, буд.  26- в

АЗС Коростень "Клочове"

Житомирська обл., Коростенський р., с/рада Кожухiвська, автодорога " Київ-Ковель-Ягодин"  , 159км.+0

АЗС м.Бердичів, вул.Леніна

Житомирська обл., м.Бердичів, вул.Леніна 93а

АЗС Новоград-Волинськ "Центр"

м. Новоград- Волинський, вул. Шевченка 43,

АЗС Новоград-Волинський "Об"їзна"

Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Нова Романівка, вул. Житомирське шосе, 31

Закарпатська область

АЗС "Берегово"

м. Берегово, вул.Мукачівська,190

АЗС "В.Березний"

Закарпатська обл., В.Березнянський р.,смт В.Березний, вул. Штефаника (вул. Рад.Армії) буд.124

АЗС "В.Бичків"

Закарпатська обл., Рахівський р-н с. В.Бичків, вул. Грушевсього, 12 А

АЗС "Вілок"

Закарпатська обл., Виноградівський р., смт.Вилок,  вул. Виноградівська, буд. б/н

АЗС "Клячаново"

Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Клячаново, вул. Мукачівська, буд. 129

АЗС "Нересниця"

Закарпатська обл., Тячівський р., с.Нересниця вул. Заводська № 38 (35)

АЗС "Обава"

Закарпатська обл., Мукачівський р., смт Чинадiйово,  вул. Горького,  буд. 34

АЗС "Павшино"

Закарпатська обл., Мукачівський р-., с. Павшино, вул. Берегівська, буд.  б/н

АЗС "Погорєлова"

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької, буд. 48

АЗС "Соломоново" нова

Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Соломоново, автодорога  Київ - Чоп км 828+600 праворуч

АЗС "Солотвино"

Закарпатська обл., Тячівський р., смт.Солотвино вул.. Спортивна № 125 "а"

АЗС "Тячів"

Закарпатська обл., Тячівський р., м.Тячiв, вул. Незалежності ,  90

АЗС "Холмок" Розівка

Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Розiвка, вул.Свободи (вул. Леніна), буд. 49

АЗС "Чинадієво2"

Закарпатська обл., Мукачівський р., смт Чинадiйово, вул. Садова, буд.  94 "в"

АЗС "Чоп"

Закарпатська обл., м. Чоп, а/д  Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород), 828 км+60м

АЗС Мукачево "Підгірна"

Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Верхнiй Коропець, вул. Мукачівська, буд. 2а

АЗС Ужгород "8 Березня"

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8 Березня, буд. 46

АЗС Ужгород "Капушанська"

Закарпатська обл.,  м.Ужгород, вул. Перемоги (вул. Капушанська),  буд. 152/2

АЗС Ужгород "Минайська"

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Минайська (вул. героїв Сталінграда),  буд. 16б

АЗС Ужгород "Собранецька"

Закарпатська обл. ,м.  Ужгород, вул.Собранецька, буд. 162/161/

АЗС Ужгород "Тімірязєва" - Шахта

Закарпатська обл.,  м.Ужгород, вул. Тімірязєва,буд.  15Б

Запорізька область

АЗС "Айс"

Запорізька обл.,м. Запоріжжя, вул. Магістральна, буд. 100 б

АЗС "Балабино"

Запорізька обл., Запорізький р., смт Балабине, вул. Українська, буд. 2 д

АЗС "Бердянськ"

Запорізька обл.,  м. Бердянськ,  Мелітопольське шосе, буд. 108 б

АЗС "Василівка"

Запорізька обл., Василівський р., м. Василiвка, мікрорайон 40 років Перемоги,  буд.16

АЗС "Віражна"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Стартова, буд. 5 б

АЗС "Дніпропетровське шосе" (с. Сонячне)

Запорізька обл., Запорізький р.н, сщ Сонячне, вул.  Сонячне шосе,  буд. 55

АЗС "Донецьке шосе"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, буд. 7

АЗС "Дослідна"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дослідна станція, буд.2 в

АЗС "Жукова-Ювілейна"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд. 36

АЗС "Зачиняєва-Істоміна"

Запорізька обл., м. Запоріжжя , вул. Зачиняєва, 21-а

АЗС "Мелітополь"

Запорізька обл, м. Мелітополь, пр-т Богдана Хмельницького,78

АЗС "Паркова" (Сонячне)

Запорізька обл., Запорізький р., сщ Сонячне, вул. Паркова,  буд. 1

АЗС "Чарівна"

м. Запоріжжя, вул. Чарівна 64-а

АЗС "Чорна Гора"

Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Зразкова, буд. 2б

АЗС м. Мелітополь, виїзд на Запоріжжя

Запорізька область, Мелітопольський район, с. Семенівка, вул. Миру 64

АЗС м.Василівка-2, Підгірненська с/р, Запорізький р-н

Запорізька обл., Василівський р-н, с. Підгірне, на а/д М-18 Харків - Сімферополь км. 343 + 300 поруч

АЗС м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 92

АЗС м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 90

Івано-Франківська область

АЗС "Богородчани"

Івано-Франківська обл., Богородчанський р., с.  Скобичiвка,  вул. Зелена, буд. 51

АЗС "Бурштин"

Івано-Франківська обл., Галицький р.,  м. Бурштин, вул.  Бандери  С. (вул. 1 Травня), буд.  113а

АЗС "Вигода"

Івано-Франківська обл.,Долинський р.,смт. Вигода,вул. Данила  Галицького (вул. Радянська), буд.12

АЗС "Делятин"

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., смт Делятин, вул. 16 Липня, буд. 11б

АЗС "Долина"

Івано-Франківська обл., Долинський р.,  м. Долина, вул. Хмельницького Богдана , буд. 25в

АЗС "Заболотів"

Івано-Франківська обл., Снятинський р., смт. Заболотiв, вул. Грушевського, буд. , 125 б

АЗС "Калуш вул.Б.Хмельницького

Івано-Франківська обл.,м., Калуш, вул. Хмельницького Б., буд. 78а

АЗС "Калуш"

Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Козоріса (вул. Чкалова),  буд. 54

АЗС "Косів"

Івано-Франківська обл., Косівський р.,  с. Смодна, вул. Незалежності, (вул. Леніна), буд. 44 а

АЗС "Отинія"

Івано-Франківська обл.,Коломийський р.смт Отинiя, вул. Галицька (вул. Станіс-го, вул. Терешкова)123а

АЗС "Раківчик"

Івано-Франківська обл., Коломийський р., с. Ракiвчик, вул. Прикарпатська (вул. Леніна), буд. 10 а

АЗС "Тисмениця"

Івано-Франківська обл., Тисменицький р., м. Тисмениця, вул. Левицького К.(вул. 17 Вересня),  буд.114

АЗС "Угринів"

Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Угринів, вул.Калуське шосе, 2д

АЗС "Ямниця"

Івано-Франківська обл., Тисменицький р.,  с. Ямниця, вул. Галицька (вул. Радянська),  буд. 64

АЗС І.-Франківськ"Довженка"

Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вулиця Довженка О.(вулиця Веселова), будинок 21а

АЗС І.-Франківськ"Тисменецька"

Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Тисменецька , буд.  248 а

Київська область

АЗС  "Ак.Заболотного(ліва)" вул.Ак.Заболотного 31-ж

м.Київ,  вулиця Заболотного академіка, буд.31ж

АЗС  "Ак.Заболотного(права)" вул.Ак.Заболотного ,174-а

м.Київ,  вулиця Заболотного академіка, буд.174а¶

АЗС  "Десна" вул.,Ватутіна,2

м. Київ, проспект Ватутіна Генерала, буд.2г

АЗС  "Радлена" вул.,Ватутіна,3

м.  Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок  3

АЗС  "Радуга-2" м.Київ, вул.Ватутіна,16

м. Київ, прспект Ватутіна Генерала, будинок  16

АЗС  "Староноводницька"

м. Київ,  вулиця Старонаводницька,  буд. 59

АЗС  "Ярило" м.Київ, пр-т Броварський,11б

м.  Київ, проспект Броварський , будинок 11

АЗС "Автоцентр"

м. Київ, вул. Золотусівська, 27а

АЗС "ДакКар"

м. Київ, Наддніпрянське шосе, 8

АЗС "Загс" пр-т Перемоги,11

м. Київ, проспект Перемоги, будинок 11б

АЗС "Саперно-Слобідська"

м. Київ, вул. Саперно-Слобідська за № 104

АЗС "Солом’янська" (верхня)

м. Київ, вул. Соломянська, 40а

АЗС Київ вул.Науки

м. Київ, Голосіївський р-н., пр-т Науки, 49

АЗС Київ Дніпровська набережна

м. Київ, Дніпровська Набережна, 16 б

АЗС Київ Електротехнічна

Київська обл., м. Київ, вулиця Електротехнічна, буд. 2 б

АЗС Київ Заводська

м. Київ, вул. Заводська, 72

АЗС Київ Набережно-Лугова

Київська обл., м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8

АЗС Київ Столичне шосе

м. Київ, вул. Столичне шосе, 96

АЗС м. Київ, вул. Берковецька,6 Святош.р-н, "Палладіна" (Ашан)

м. Київ, вул. Берковецька, 6

АЗС м. Київ, Севастопольська площа

м. Київ, Севастопольська площа

АЗС м.Київ, вул.Академіка Глушкова, 139

м. Київ, просп. Глушкова Академіка, буд. 1392 у Голосіївському районі м. Києва

АЗС м.Київ, вул.Богатирська, 15а

м. Київ, вул. Богатирська, 15

АЗС м.Київ, вул.Бориспільська, 12

м. Київ, вул. Бориспільська, 12

АЗС м.Київ, вул.Здолбунівська-Сортувальна

м.Київ, вул. Здолбунівська, 3-д

АЗС м.Київ, вул.Народного Ополчення, 11

м. Київ, вул.Народного ополчення, буд.11 у Соломянскому районі м. Києва

АЗС м.Київ, вул.Сім’ї Сосніних, 17а

м.Київ, вул.Сім`ї Сосніних, 17а

АЗС м.Київ, пр-т Відрадний, 105

м.Київ, пр-т Відрадний, 105

АЗС  "Вєра"м.Кагарлик,вул.Жовтнева,56

Київська обл., Кагарлицький р., м. Кагарлик,  вул. Жовтнева, буд. 56

АЗС  (Техносервіс) траса Київ-Харків,35км

Київська обл., м.Бориспіль, пров.Аеродромний, 2а

АЗС  c.Іванків (45км)

Київська обл., Бориспільський р.,  с/рада Іванкiвська , автодорога  Київ-Харків 45 км

АЗС  "Веста-1" м.Біла Церква, вул.Запорожця,98а

Київська обл., м. Біла Церква, вул.  Запорожця Петра ,  буд. 98а

АЗС  "Веста-3",Сквирське шосе,29

Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, буд. 29

АЗС  "Веста-5",Сквирське шосе,272"

Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе,  буд. 272

АЗС  "Здорівська" автодорога Київ-Одеса, км 35+900(праворуч)

Київська обл., Васильківський р., с/рада Здорiвська, автодорога Київ-Одеса, 35км+900м

АЗС  "Каскад"м.Бровари,вул.Металургів,2

Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів  2

АЗС  "Свегус"м.Бровари,вул.Київська,331

Київська обл., м. Бровари, вул.  Київська  331

АЗС  "Тат-К" м.Вишгород,вул.Набережна,4-б

Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вул. Набережна, 4-Б

АЗС  "Фенікс"с.Пінчуки,траса Київ-Одеса,61км

Київська обл., Васильківський р., с. Ксаверiвка, вул. Київська, буд. б/н

АЗС  (Фастов Екойл)

Київська обл., м. Фастів,  вул. Якубовського,  буд. 62

АЗС "Авангард"

Київська обл., Бориспільський р.,  с/рада Сенькiвська Північно-Східний обхід м.Київ , 11 км+200м

АЗС "Дукат"

Київська обл., Бориспільський р., с. Іванкiв,  вул. Харківська 1-б

АЗС "Найс" ліворуч

Київська обл.а/д Київ-Харків 34км + 700м., ліворуч , в м.Борисполі (АЗС "Найс 1")

АЗС "Найс" праворуч

Київська обл.а/д Київ-Харків 34км + 700м., праворуч , в м.Борисполі (АЗС "Найс 2")

АЗС "Ніна-плюс" м. Бориспіль

Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 3 (АЗС "Ніна-Плюс")

АЗС "Обухів"

Київська обл., Обухівський р., м. Обухiв,  вул. Піщана (вул. Куйбишева)  101-В

АЗС "Путрівська"

Київська обл., Васильківський р., с/рада Путрiвська, автодорога Київ-Одеса  35км+900м

АЗС "Шана"

Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, автодорога Київ - Вишгород - Десна 19 км.

АЗС м.Київ, вул.Ізюмська, 2

вул. Ізюмська, 2 у Голосіївському районі м. Києва

АЗС м.Київ, вул.Крайня, 1

вул. Крайня, 1 у Деснянському районі м. Києва

АЗС м.Київ, пр-т Броварський, 3а

пр. Броварський, 3-А у Деснянському районі м. Києва

АЗС Тараща

Київська обл., Таращанський р-н, м. Тараща, вулиця Білоцерківська, будинок 63-б

АЗС Хотянівка

Київська обл., Вишгородський р-н, с. Хотянівка, вул. Лісова, буд. 2 «а»

АЗС Чабани

Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Чабани, а/ш Київ-Одеса 18 км

Кіровоградська область

АЗС  "Знам'янка"

Кіровоградська обл., м. Знам'янка,  вул. Партизанська, буд. 70

АЗС  Садова

Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Садова, б.43

АЗС "40-річчя  Перемоги"

Кіровоградська обл., м. Кіровоград,  вул. 40 років Перемоги,  буд. 105-а

АЗС Габдрахманова

Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Габдрахманова, б.46

АЗС Кіровоград "Московська"

Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул. Московська, буд. 171

АЗС Кіровоград"Героїв Сталінграду"

Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Героїів Сталінграда,  буд. 22б

Луганська область

АЗС "Біла Гора"

Луганська обл., Попаснянський р., с Бiла Гора, вул. Лівобережний масив, буд.  3

АЗС "Новікова"

Луганська обл., м.  Сєверодонецьк, вул. Новікова, буд. 10

АЗС № 9 "Транспеле"

г. Луганск, ул. Бакинских Комиссаров, 170

АЗС м. Луганськ, вул. Дьоміна 1б

Луганська обл, м.Луганськ вул.Дьоміна 1б

АЗС "Антрацит"

м. Антрацит, вул. Ростовська, 15 г

АЗС "Іванівка"

Луганська область село Іванівка вул. Декабристов,48

Львівська область

АЗС "Бартатів"

Львівська обл., Городоцький р.,  с.Воля-Бартатiвська, вул. Львівська, буд. 33 б

АЗС "Болехівці"

Львівська обл., Дрогобицький р., с. Болехiвцi, вул. Трускавецька, буд. 1

АЗС "Великосілки"

Львівська обл., Кам'янка-Бузький р., с. Великосiлки, вул. Львівська, буд. 2

АЗС "Вікінг"

Львівська обл., Пустомитівський р., с.  Пiдбiрцi, АЗС, траса Київ - Львів - Чоп  540 км

АЗС "Гама-Хім"

Львівська обл., м. Львів, пр. Чорновола В.  (вул. 700-річчя Львова), буд. 107

АЗС "Гамаліївка"

Львівська обл., Жовківський р., с Малі Підліски, а/д Київ - Чоп, км 527+750.

АЗС "Добряни"

Львівська обл., Стрийський р.,с.  Добряни, вул. Садова 13

АЗС "Дубина"

Львівська обл., Сколівський р., с.Дубина, вул.  Січових Стрільців  207

АЗС "Дуліби"

Львівська обл., Стрийський р., с. Дулiби, вул. Заводська, буд. 37

АЗС "Запитів"

Львівська обл., Кам'янка-Бузький р.,  смт Запитiв, вул. Київська,  буд. 201

АЗС "Зевс-Холдінг" Пасічна

Львівська обл., м.Львів, вул. Пасічна,  буд.144а

АЗС "Ілос"

Львівська обл., м. Львів, вул. Луганська, буд. б/н  /  вул.  Стрийська ,  буд. б/н

АЗС "Камянка Бузька"

Львівська обл., Кам'янка-Бузький р. , с. Сапiжанка, вул. Володимира Великого,  буд. 89

АЗС "Ковирі"

Львівська обл., Пустомитівський р., с/рада Жирiвська, АЗС №6,  а/дКиїв - Чоп 557км  +100м (ліворуч)

АЗС "Краківець2"

Львівська обл., Яворівський р., с. Глиницi, вул. Без назви,  буд. 9

АЗС "Мостиська"

Львівська обл., Мостиський р.,  м. Мостиська, вул. Грушевського М., буд. 52

АЗС "Новояворівськ"

Львівська обл., Яворівський р., м. Новояворiвськ, вул. Львівська, буд. 2

АЗС "Річки"

Львівська обл., Жовківський р., с/рада Річківська, автодорога Львів - Рава - Руська , 65 км+900м

АЗС "Рясне-Руська"

Львівська обл., Яворівський р.,  с/ рада Рясне-Руська, АЗС,  дорога Львів-Яворів, км 9+100м (ліворуч

АЗС "Сілець"

Львівська обл., Сокальський р., с. Сiлець, вул. Перехрестя, буд. 2

АЗС "Сокаль"

Львівська обл., Сокальський р., м. Сокаль, вул. Героїв УПА,  буд. 19

АЗС "Сокільники"

Львівська обл., Пустомитівський р.,  с. Сокiльники, вул. Стрийська,  буд. 12

АЗС "Солонка"

Львівська обл., Пустомитівський р., с/рада  Солонківська , АЗС, траса Київ - Чоп  км 553,

АЗС "Сопошин"

Львівська обл., Жовківський р., с. Сопошин, вул. Львівська, буд.  29

АЗС "Талісман"

Львівська обл., м. Львів, пр. Чорновола В.  (вул. 700-річчя Львова), буд. 10

АЗС "Трускавець"

Львівська обл., м.  Трускавець,вул.  Мазепи І., буд. 25"б"

АЗС "Шегині"

Львівська обл., Мостиський р.,  с. Баличi, вул. Львівська,  буд. 4

АЗС Борислав "Коваліва"

Львівська обл., м. Борислав, вул.Коваліва,  буд. 46"а"

АЗС Дрогобич "В.Великого"

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира  Великого,  буд. 7/3

АЗС Дрогобич "Самбірська"

Львівська обл., м. , Дрогобич, вул. Самбірська, буд. 51

АЗС Дрогобич "Стрийська"

Львівська обл.,м.  Дрогобич, вул.Стрийська, буд.443/ІІ

АЗС ЕКОІЛ "Городоцька"

Львівська обл., м.  Львів, вул.  Кузневича Г.,  буд.  5

АЗС Львів "Б.Хмельницького, 291"

Львівська обл., м.  Львів,вул. Хмельницького Б., буд.  291

АЗС Львів "Богданівська"

Львівська обл., м. Львів, вул. Богданівська, буд. 11

АЗС Львів "Городоцька"

Львівська обл., м.  Львів, вул. Городоцька,  буд. 288

АЗС Львів "Мазепи"

Львівська обл., м. Львів, вул. Замарстинівська 170а / вул. Мазепи  І. гетьмана  -

АЗС Львів "Поларі"

Львівська обл., м.  Львів, вул. Хмельницького Б. буд. 192а

АЗС Львів "Стуса"

Львівська обл., м. Львів, вул. Стуса В.,  буд. 57а

АЗС м. Львів, в'їзд з Тернополя (с. Підгірне)

Львівська область, Пустомитівський р-н, с.Підгірне, автодорога  Львів-Тернопіль км13+136 (ліворуч)

АЗС Рава-Руська "Річки"

Львівська область, Жовківський р-н, територія Річківської сільської ради, автодорога М-09 Львів-Рава

АЗС с.Краківець-3

Львівська обл., Яворівський р-н Краківецька с/р, автодорога Львів-Краківець 67+230 праворуч

АЗС Червоноград "Б.Хмельницького 63а"

Львівська обл., м.  Червоноград, вул. Хмельницького Б.,  буд. 63а

АЗС Червоноград "Енергія" Промислова 2а

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, буд. 2а

Миколаївська область

АЗС  17  Миколаїв "Криве озеро1"

Миколаївська обл., Кривоозерський р.,  смт Криве Озеро,  Автодорога Київ - Одеса, 293 км (праворуч)

АЗС 10  Миколаїв "Баштанське шосе"

Миколаївська обл., Жовтневий р.,  с. Мiшково-Погорiлове, Баштанське шосе, буд. 1

АЗС 11 Миколаїв "Металургів"

Миколаївська обл.,  м. Миколаїв, пр. Жовтневий,  буд 281А

АЗС 12  Миколаїв "Героїв Сталінграда"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду,  буд. 22 в

АЗС 13 "Лупарево"

Миколаївська обл.,  м. Миколаїв, пр.Жовтневий,  буд. 588

АЗС 14  Миколаїв "Мигія"

Миколаївська обл., Первомайський р.,  с. Мигiя,  вул. Первомайська,  буд. 112 а

АЗС 15 "Баштанка"

Миколаївська обл., Баштанський р., м. Баштанка, Автодорога  Дніпропетровськ - Миколаїв, 259 км

АЗС 16  "Індустріальна"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул.  Індустріальна,  буд. 3А/3

АЗС 18  Миколаїв "Криве озеро 2"

Миколаївська обл., Кривоозерський р., смт  Криве Озеро, Автодорога Київ-Одеса , 293км (ліворуч)

АЗС 19 "Казанка"

Миколаївська обл., Казанківський р.,  смт Казанка, вул. Васляєва,  буд. 64,  корп. б

АЗС 20 "Первомайська"

Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул.Червонофлотська,  буд. 41-б

АЗС 21  "Очаківський поворот"

Миколаївська обл., Миколаївський р.,  с. Нечаяне, вул. Одеська,  буд. 2-в

АЗС 22  "Сандора"

Миколаївська обл., Жовтневий р., с/рада Миколаївська, Автодорога  "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ", 16

АЗС 23 "Варварівка"

Миколаївська обл., Миколаївський р.,  сщ Весняне, вул. Одеське шосе,  буд. 2а

АЗС 24 "Нова Одеса"

Україна, Миколаївська обл., Новоодеський р.,  м. Нова Одеса, вул.  Леніна,  буд.  № 50

АЗС 25 "Київська-1"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, буд. 121

АЗС 26 "Варварівка2"

Микол. обл.,м.Миколаїв, Одеське шосе, 116

АЗС 27 "Вознесенськ"

Миколаївська обл., м.  Вознесенськ,  вул. Жовтневої революції,  буд. 242 - Г

АЗС 28 "Южноукраїнськ"

Миколаївська обл., м.  Южноукраїнськ, Комунальна зона,  буд. 18

АЗС 29 "Київська-2"

Миколаївська обл., м. Миколаїв,  пр. Героїв Сталінграду,  буд. 26 а

АЗС 3 Миколаїв "Ольга"

Миколаївська обл., Жовтневий р., сщ. Коларiвка, вул. Дорожна,  буд. 6

АЗС 30"Баштанка 2"

Миколаївська обл., м.  Миколаїв,  вул. Кірова,  буд. 252

АЗС 4 Миколаїв "Інгул"

Миколаївська обл., Жовтневий р.,  сщ Коларiвка, вул. Дорожна,  буд. 3

АЗС 5 Миколаїв "Липова"

Миколаївська обл.,м. Миколаїв,  вул. Липова,  буд.40

АЗС 6  "Возсіятське"

Миколаївська обл., Єланецький р., с. Возсiятське, вул. Кірова, буд. 70

АЗС 7  Миколаїв "Чкалова"

Миколаївська обл.,  м. Миколаїв,  вул. Чкалова, буд. 23/1

АЗС 8  Миколаїв "Луначарського"

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул.  Луначарського, буд. 7

АЗС 9  Миколаїв "Херсонське шосе"

Миколаївська обл., м. Миколаїв,  вул. Херсонське шосе,  буд. 50б

АЗС Чорнобаївська с/р, білозерського р-ну, Херс.обл.

Автодорога М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог) 207+600 м ліворуч

Одеська область

АЗС "Балківська 2"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, буд. 2

АЗС "Балківська,53"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська,  53

АЗС "Бугаївська"

Одеська обл., м. Одеса,  вул. Бугаївська, буд. 58/2

АЗС "Грушевського"

Одеська обл., м. Одеса,  вул. Грушевського Михайла (вул.  Ачканових братів), буд. 6

АЗС "Дальницька"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 55

АЗС "Добровольського"

Одеська обл., Комінтернівський р-н, територія Фонтанської с/р, а/д Одеса-Мелітополь-Новоазовськ

АЗС "І.Рабіна"

Одеська обл., м. Одеса, вул. Рабіна Іцхака (вул.Якіра), буд. 24

АЗС "Ізмаїл"

Одеська обл., м. Ізмаїл, пр. Суворова, буд.  378

АЗС "Корсунці"

Одеська обл., Комінтернівський р., с. Корсунцi,  вул. Степова, буд. 1 "б"

АЗС "Краснова, 3б"

м. Одеса, вул. Краснова, буд. 3б

АЗС "Кучургани"

Одеська обл., Роздільнянський р.,  с. Кучурган, вул. Одеська  12

АЗС "Люстдорфська 137"

Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфсько дорога (Чорноморська дорога), буд.  137

АЗС "Люстдорфська 174"

Одеська обл., м.  Одеса, Люстдорфська дорога (Чорноморська дорога), буд.  174-б

АЗС "Люстдорфська 55"

Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога,  буд. 55

АЗС "Маяки"

Одеська обл., Біляївський р., с/рада  Маяківська, автодорога Одеса - Рені  38 км

АЗС "Овідіопольське шосе"

Одеська обл., м. Одеса, Овідіопольська  дорога, 3/1

АЗС "Отамана Головатого"

Одеська обл., м.  Одеса, вул. Головатого Отамана, буд. 161

АЗС "Тираспольське шосе"

Одеська обл., м. Одеса,  Тираспольське шосе, буд. 15

АЗС "Фонтанська дорога"

Одеська обл., м. Одеса,  вул. Фонтанська дорога ( вул. Перекопської дивізії),  2а

АЗС 462-й

а/д Київ-Одеса 462км+325 (стела "Одеса місто-герой")

АЗС с.Нерубайське

Одеська обл. Біляївський р-н, с/р Нерубайська, а/д  "Київ-Одеса", 461км (ліворуч)

Полтавська область

АЗС "Великотернівська"

Полтавська обл., м. Полтава, вул. Великотирновська, буд.46

АЗС "Говтвянчик"

Полтавська обл., Полтавський р., с. Говтвянчик, вул. Київське шосе, буд.1

АЗС "Кобеляки"

Полтавська обл., Кобеляцький р., м. Кобеляки, вул.Дніпропетровська, буд.11

АЗС "Миргород"

Полтавська обл., м. Миргород, вул.Комишнянська, буд. 141

АЗС "пр.Миру"

Полтавська обл. , м.  Полтава, пр.Миру, буд. 8 а

АЗС "Супрунівка-2"

Полтавська обл., Полтавський р., с. Супрунiвка, вулиця Київська, будинок 4-В

АЗС "Супрунівка"

Полтавська обл., Полтавський р., с. Супрунiвка, вул. Київська, буд.  2 в

АЗС м.Пирятин

Вздовж дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський км.154+688(ліворуч) м.Пирятин

АЗС Староаврамівська с/р, Хорол.р-н, Полт.обл.

Полтавська область,Хоролівський р-н (Староаврамівська с.р.)

Рівненська область

АЗС "Бармаки"

Рівненська обл., Рівненський р., с. Бармаки, вул. Польова,  буд. 2

АЗС "Бранів"

Рівненська обл., Корецький р., с. Бранiв, вул. Корецька, буд. 8

АЗС "Гоща"

Рівненська обл., Гощанський р., смт Гоща, вул.  Рівненська ( вул. Калініна),  буд.  74-а

АЗС "Здолбунів"

Рівненська обл., Здолбунівський р., м. Здолбунiв, вул. Коперніка,  буд. 49

АЗС "Зоря"

Рівненська обл., Рівненський р., с. Зоря, вул. Жовтнева, буд. 9

АЗС "Опарипси"

Рівненська обл., Радивилівський р., с. Опарипси, вул. Бродівська, буд. 96 а

АЗС "Остріг" Межиріч

Рівненська обл., Острозький р., с. Межирiч,  вул. Хутірська,  буд. 21

АЗС "Привільне"

Рівненська обл., Дубенський р., с. Привiльне,  вул. Дубенська,  буд. 6

АЗС "Серпанок"

Рівненська обл., м.  Дубно, вул. Комунальна, буд.  2а

АЗС Рівне "Дубнівська"

Рівненська обл., м.  Рівне, вул. Дубенська ( вул. Паризької комуни), буд.  163а

АЗС Рівне "Сюрприз"

Рівненська обл., м. Рівне, вул.  Мендєлєєва, буд. 26

АЗС с.Біла Криниця

Рівненська обл, Рівненський р-н,  Білокриницька сільська рада, Київ-Чоп, км 321+600 (ліворуч)

Сумська область

АЗС м.Суми вул.Баумана

м.Суми вул.Баумана, 105

АЗС "Форпост-С"

Сумська обл., м. Шостка, вул.Шевченка, 57

Тернопільська область

АЗС "Базаринці"

Тернопільська обл., Збаразький р. , місто Збараж по вул. Грушевського, 94

АЗС "Байківці"

Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Байківці, вул Смиковецька, 3

АЗС "Бережани"

Тернопільська обл., Бережанський р., м. Бережани,  вул. Тернопільська,  буд. 9 а

АЗС "Бучач"

Тернопільська обл., Бучацький р., м.  Бучач,  вул. Галицька ( вул. Леніна), буд. 194

АЗС "В.Березовиця"

Тернопільська обл., Тернопільський р., селище Велика Березовиця, вулиця  Микулинецька, 127

АЗС "Довжанка"

м. Тернопіль, а/д  Львів - Кіровоград - Знаменка  (км. 120+710)

АЗС "Дружба"

Тернопільська обл.,Теребовлянський р.,смт Дружба, вул.Лесі Українки ( вул. Дзержинського), буд. 2-а

АЗС "Заліщики"

Тернопільська обл.,Заліщицький р., м.Залiщики, вул.Бандери С. (вул. Леніна, вул.Українська), буд.118

АЗС "Збараж"

Тернопільська обл., Збаразький р.,  м. Збараж, вул. Січових Стрільців ( вул. Крупської), буд. 1 Б

АЗС "Івачів-Долішній"

Тернопільська обл., Тернопільський р., с.Івачiв Долiшнiй, АЗС, автодорога  Тернопіль-Броди 12км+940м

АЗС "Королівка"

Тернопільська обл., Борщівський р., с. Королiвка, вул. До Ружицького, буд. 496

АЗС "Кременець"

Тернопільська обл., Кременецький р., м. Кременець, вул. Лятуринської О. ( вул. Макаренка), буд. 17

АЗС "Ланівці"

Тернопільська обл., Лановецький р.,  м. Ланiвцi,  вул. Тернопільська ( вул. Ратушко), буд.  49

АЗС "Мислова"

Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Мислова, Бойчука Я.  (Об"їзна), буд. 1 б

АЗС "Озеряни"

Тернопільська обл., Борщівський р., с. Озеряни, вул. Борухи, буд. 28

АЗС "Почаїв"

Тернопільська обл., Кременецький р.,  м. Почаїв,  вул. Кременецька, буд. 27

АЗС "Чортків"

Тернопільська обл., Чортківський р.,  м. Чорткiв, вул. Ягільницька,  буд. б/н

АЗС Борщів "С.Бандери"

Тернопільська обл., Борщівський р.,  м. Борщiв, вул. Бандери С. ( вул. Леніна),  буд. 146 а

АЗС Тернопіль "15 Квітня"

м. Тернопіль,  15 Квітня  2-а

АЗС Тернопіль "Микулинецька"

Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Микулинецька  (вул. Людникова генерала), буд. 114

АЗС Тернопіль "Обїзна 6км"

Тернопільська обл., Тернопільський р., с. великі Гаї, Об"їзна дорога м.Тернополя , км.6 +800 м

АЗС Тернопіль "Обїзна 8км"  В,Гаї

Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Великі Гаї,  Об"їзна дорога м.Тернополя , км.8 +  000 м

АЗС Тернопіль "С.Будного"

Тернопільська обл. м. Тернопіль, вул. С.Будного, 4а.

АЗС Тернопіль "Текстильна"

Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Текстильна,  буд. 28а

Харківська область

АЗС "Білочка"(тр.Київ-Харків, Пісоч с/р)

Харківський р., Пісочинська с/р, а/д Київ - Харків, Довжанський, км. 464-850 (ліворуч)

АЗС "Гагаріна"

Харківська обл., м. Харків, пр. Гагаріна 183-А

АЗС "Красноград"

Харківська обл., Красноградський р., с. Пiщанка, вул. Енгельса, буд. 144, 146

АЗС "Малопанасівський в'їзд"

Харківська обл., м. Харків, Малопанасівський в'їзд, б.1

АЗС "Панцерника Потемкіна"

Харківська обл., м.Харків, вул. Броненосця  Потьомкін, буд. 4

АЗС "Проспект Л.Свободи"

м. Харків, пр-т Людвига Свободи, 57а

АЗС "Черкаська Лозова"

Харківська обл. Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова, пров. Променевий, 29

АЗС № 6  вул. Клочківська

м. Харків, вул.Клочківська/Кузнецька

АЗС №13 "Чувашська"

Харківська обл., м. Харків, вул. Чуваська, буд. 1

АЗС №7  вул. Ахсарова

м. Харків, вул. Ахсарова/Цілиноградська

АЗС м.Харків, вул.Тракторобудівельників, 1-А

м. Харків, пр. Тракторобудівників, 1-А

АЗС "50-річчя СРСР"

м. Харків, вул. 50-річчя СРСР, 2в

АЗС "Проспект Московський"

м. Харків, п-т Московський, 247а

Херсонська область

АЗС 31 "Цюрупинськ"

Херсонська обл.,м.Цюрупинськ,вул.Гвардійська,162

АЗС Нова Каховка

Херсонська область, м.Нова Каховка, вул. Парижської Комуни, буд.81

АЗС с.Молодіжне

м.Херсон, А/ш М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ км 221+600 праворуч в районі с.Молодіжне

Хмельницька область

АЗС "Західна-Окружна"

Хмельницька обл., м.  Хмельницький,  вул. Західно-Окружна, буд.  5/2

АЗС "Кам'янець Подільський"

Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе,  буд. 7 "в"

АЗС "Смотрич"

Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р.,  с.  Смотрич,  вул. Леніна  32

АЗС "Старокостянтинів"

Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. 1 Травня, буд. 127

АЗС "Старокостянтинівське шосе 2"

Хмельницька обл., м.  Хмельницький, Староконстянтинівське шосе,  буд. 2/1н

АЗС "Стуфчинці"

Хмельн обл., Хмельницький р., с/рада Стуфчинецька, автодорога Житомир-Чернівці-Тереблече 178км+264м

АЗС "Шаровеки"

Хм. обл., Хм. р., с/рада  Шаровечківська, а/дорога  Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка,251км+620м

АЗС Летичів, Хмельницької обл.

Хмельницька область, Летичівський район, Рудняньська селещна рада, км. 311+750 автодороги М-12

АЗС Хмельницьк "пр. Миру"

Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада Грузевицька, вул.  Західноокружна,  буд. 1/а

АЗС Чернівецьке кільце, Хмельницької обл.

Хмельницька обл., Хмельницький р-н,тер. ружичанської с/р, в смузі відводу а.д. Н03 Житомир-Чернівці,

Черкаська область

АЗС  "Жашків"

Черкаська обл., Жашківський р., м. Жашкiв, вул. Одеська,  буд. 50  в

АЗС  "Кам'янка"

Черкаська обл., Кам'янський р., м.  Кам'янка, вул. Шевченка,  буд. 51а

АЗС  "Кононівка"

Черк.обл., Драбівський р., с/рада Кононiвська, а/ дорога  Київ-Харків-Довжанський, 126км+200м

АЗС  "Нептун"

Черкаська обл., Смілянський р., сщ Холоднянське, вул. Ржевська,  буд. 24

АЗС  "Полянецька праворуч"

Черк.обл., Уманс. р., с/рада  Полянецька, а/дСтрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам"янка(ч/зВін)550км+467м

АЗС  "Сміла "Комунарська"

Черкаська обл., м. Сміла,  вул. Комунарська, буд. 141

АЗС  "Умань 1 "

Черкаська обл., м.  Умань, Ленінгградське шосе, буд. 4-в

АЗС  "Умань 2 "

Черкаська обл., м.  Умань, Ленінградське шосе, буд. 1-б

АЗС  "Червона Слобода"

Черкаська обл., Черкаський р., с. Червона Слобода, Жовтнева, буд.  16/4

АЗС  Черкаси "Аеропорт" Смілянське

Черкаська обл., Черкаський р.,  с/рада Русько-Полянська, АЗС, а/дорога  "Сміла-Черкаси"  6 км+200м

АЗС "30-річчя  Перемоги" Черкаси

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд.  7/1

АЗС Новодмитрівка

Золотоніський р., с/р Новодмитрівська, а/ д Н-08 Бор.-Дніпропет-Запор(ч/зКрем)км108+612-км108+730

АЗС Тальне

Черк.обл., Тальнівський р., с/рСоколiвоцька, а/д  Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань км174+590ліворуч

АЗС Черкаси "Смілянська"

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4

Чернівецька область

АЗС с.Тереблече (КПП Порубне), Глибочицький р-н

Чернівецька обл. с. Тереблече Глибочицький р-н вул. Головна 151

АЗС "Порубне"

Чернівецька обл., Глибоцький р., с. Тереблече, вул. Головна ( вул. Центральна), буд.  134

АЗС Чернівці "Коломийська"

Чернівецька обл., м.Чернівці,  вул.Коломийська, 4Б

АЗС Чернівці "Магала"

Чернівецька обл., Новоселицький р.,  с. Магала, вул. Чернівецька, буд. 18

АЗС Чернівці "Тарілка"

Чернівецька обл., м. Чернівці,  вул. Хотинська, буд. 3б

АЗС Чернівці "Хотинська"

Чернівецька обл., м.  Чернівці, вул. Хотинська, буд. 53а

Чернігівська область

АЗС "Красне"

Чернігівська обл., Чернігівський р.,  с. Красне, вул.  Дружби,  буд. 1а

АЗС "Прилуки"

Чернігівська обл., м. Прилуки,  вул. Котляревського 101

АЗС м.Чернігів вул.Миру

м. Чернігів, проспект Миру, буд.231-А

АЗС с.Кіпті

с.Кіпті, вул.Слов'янська 53-а Козелецького району, Чернігівської області;


Дев'ятизначний код
знаходиться на чеку
біля напису «Акційний код»